I Vetlanda en onsdag
begås med kniv ett dåd.
Med sanningen tas nappatag,
snart vet vi bättre råd.

En tidning ringer till brodern.
I Kabul svarar en röst:
”Den lille saknade modern,
helt säkert behöver han tröst.”

”Din bror som bor i Vetlanda,
han skar visst sju på ett torg.”
”En gång det hände i Kanda-
har, redan då kände han sorg.”

Polisvikarien för Mats
förmäler något stel:
”De stungna var på fel plats,
ock tillfället var fel.”

”Vafalls, du talar talar om terror?”,
ett vittne leds bort av en vakt.
”Stäng av och sätt på, Syntax Error!
Så slipper jag visa min makt.”

En infödd, med dragning till bandy.
från kullen betraktande stan.
Han skådar en döende dandy
och inser ”Vi har ingen plan”.

Foto: Vetlanda Kommun