Rasmus framträder regelbundet som uttolkare av den svenska vislyriken samt som högtidssångare.

Ur ”Ett slavrigt pansrat hjärta” – Birger Sjöbergs visor och poesi