Vems berättelse? Vems blick? 
De slutar aldrig fråga.
Vems förorättelse? Vad fick 
ni inte, vilken plåga?

En olycklig hörs beklaga
sin frånvarande far.
På klagandet följer en saga. 
I övrigt ont om svar. 

Jag nekar ingen kvinna 
den hyllning hon är värd. 
En bön, blott: Eftersinna, 
ett liv är mer än flärd!

Till dem som tittar själva
och berättar utan prut,
för krutgumma såsom för älva 
jag skjuter en salut.