Mellan alarmister och förnekare
borde finnas plats för en tredje variant.
Varken passivist eller fingerpekare,
vad sägs om en människa som talar sant?

Någon som vördar den heliga naturen
men också vet att världen är timlig.
En person med respekt för haven och djuren,
gärna medlem i en sekt men också rimlig.

I det varma kriget måste mäklas fred
mellan heta känslor och kalla fakta.
Floran av åsikter bör vara bred –
det är inte fel om förändringar sker sakta.

https://www.dn.se/sverige/svenska-forskare-kartlagger-arktis-for-att-undersoka-effekter-av-klimatforandringarna/

Foto: Martin Jakobsson