Medvetenhet om kön, etnicitet och sexualitet det viktigaste vapnet i kampen mot den organiserade brottsligheten.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ny-polisutbildning-startas-i-umea-for-att-mota-yrkets-utmaningar