https://www.svt.se/kultur/david-karlsson-frias-fran-fortalsanklagelser