Är en garagedörr med könsdysfori att betrakta som en transport?