”När mars tar slut förväntas en rapport.
Det är vad redovisningsseden bjuder.”
”Ni får förlåta om mitt svar blir kort.
Mitt huvud känns så tungt, sirenen ljuder.”

”Balans och resultat, så lyder kravet.
Jag ber er därför lämna in i tid.”
”En vän har hastigt seglat ut på havet.
Nu vill jag bedja blott om själens frid.”

”Ni vägrar alltså avge någon räkning?
Som konsekvens härav blir året brutet.”
”Ha tålamod, förbida hjärtats läkning.
Av tårar är mitt allegat begjutet.

En fråga, om ni täcks, fru direktör:
Hur bör man redovisa den som dör?”