Tjugotvå personer gillar läget, av reaktionerna att döma. En låg siffra kan man i förstone tänka. Då ska man komma ihåg att vi idag har att genomleva årets mörkaste eller om man så vill mest rasifierade dag. Att nu komma med glada tillrop av typen: ”Vi går mot ljusare tider” vore värdegrundsvidrigt och på alla sätt ovärdigt. Jag hoppas dock att ingen förtänker mig att jag utbrister: ”Förändringar av himlens pigmentering är att vänta!”