Vore politik en tävling
i det gröna fältets schack, 
inhyste gräsmattan en grävling? 
Vem skulle gå till attack? 

Rykten gör gällande att Joe Biden,
på sitt sjuttionionde, blivit dement.
Hur många meter är offsiden?
Vad ska man tro om Amerikas president?

Vladimir Putin däremot 
utmålas i regel som tyrann, 
trollfabrikör och säkerhetshot. 
Få applåderade om han vann.

Hur det än utvecklas, mötet i Geneve – 
låt oss behålla terrorbalansen. 
Eftersmaken torde bli sträv
om vi utdelar lagerkransen.

Bättre att lirka med fotbollens statuter, 
avvärjs kalla kriget med hjälp av ett hyss – 
blås i så fall av före nitti minuter,
sörj för att matchen slutar med kryss! 

https://sverigesradio.se/artikel/inga-glada-miner-nar-biden-och-putin-mottes-idag

Bild: Patrick Semansky