Vore politik en tävling
i det gröna fältets schack,
skulle man freda sig som en grävling
under hot eller gå till attack?

Rykten gör gällande att Joe Biden,
78-varvaren, har blivit dement.
Hur många meter är offsiden?
Vad ska man tro om Amerikas president?

Vladimir Putin däremot
uppfattas i regel som tyrann,
trollfabrikör och säkerhetshot.
Få applåderade om han vann.

Hur det än utvecklas, mötet i Geneve –
låt oss behålla terrorbalansen.
Eftersmaken kan bli sträv
om vi utdelar lagerkransen.

Bättre att lirka med fotbollens statuter,
avvärjs kalla kriget med hjälp av ett hyss –
blås i så fall av före nitti minuter,
sörj för att matchen slutar med kryss!

https://sverigesradio.se/artikel/inga-glada-miner-nar-biden-och-putin-mottes-idag

Bild: Patrick Semansky