En person som mot alla odds hade haft fjorton pass i sin ägo, skulle vederbörande ha fått rösta fjorton gånger?