Antagligen fällde de socialdemokratiska pensionärerna avgörandet i Herrgården. Den höga PRO-stapeln indikerar detta. Med tanke på hur ofta polisen befinner sig i området hade en synligare KON-stapel varit att vänta.