I många kommuner undrar den redovisningsansvarige vad hen ska ta till intäkt, för att kostnaderna ökar.