http://www.norstedts.se/nyheter/182982–jag-tanker-att-alla-romaner-ar-politiska-aven-om-bara-vissa-kodas-som-det-