Nils Littorin leder det tvärpolitiska lokalpartiet Malmölistan. Partiets mål är att ersätta den cigarr- och konjaksdoftande politiska korruptionen i ”Framtidsstaden” med kvarterspoliser, undersköterskor och levande grönområden.