https://www.dn.se/sverige/darfor-vill-den-twittrande-rektorn-linnea-sluta-prata-om-vinstuttagen-i-friskolorna/