Parallellt med det goda, jämställda Women Ahead bedriver det elaka, ojämställda styvsysterbolaget Women Behind sin verksamhet. Den senare firman rekryterar kvinnliga gruvarbetare, minröjare och uteliggare.