https://bulletin.nu/altstadt-wallin-och-sveland-uppmanar-till-lynchjustis-i-ny-dokumentar