En gång om året hålls en bolagsstämma.
Det rör sig sällan om en blandad kör.
De flesta gäster känner sig som hemma
när pianot klinkar på och ingen stör.

Man äter gott och dricker ett glas skumpa.
Så skönt att frågor verkar utebli.
Och om de ställs så kallas de för plumpa –
en styrelse bör hållas ansvarsfri.

Ett företag som har med terrorister
att göra, varför ska vi lita på
att dettas chefer inser sina brister?
En bas kan välja, stanna eller gå.

Om ledningsgruppen inte görs mobil
i Ericsson så saknar firman stil.

https://www.dn.se/ekonomi/ericssons-bolagsstamma-praglas-av-irakaffaren/