Viktigare än att behålla borgfreden förefaller vara att undvika borgarkrig. Ska vi verkligen avbörda oss möjligheten att dra upp vindbryggan? Om Nerbrand får råda är vi alla snart ”ingenstansare”.