Att filma teater är ett vanskligt företag. I samband med den sista föreställningen på Aliasteatern den 25 februari gjordes ett försök. Tack Michael, Helen, Lars-Erik, Lina, Ola, Johan, Paula och Sten för gott samarbete.