Sju skenbart chevalereska skötebarn charmerade skelögda charlataner, justerade skönmålarnas skeva självbild och generade gentila gendarmer skjutande skiten ur det sjunkande skeppet Sverige.