Rino Brezina gav mig förtroendet att spela Hertig Valdemar i Nyköpings Gästabud 2013. Det var enkelt att ha med Rino att göra, från början till slut. Auditionsituationen var helt odramatisk. Vi träffades på hans kontor i Teater Sörmlands lokaler. Jag sjöng en Bellmanlåt, och sedan var det klart. 

Repetitionsarbetet präglades av lugn. Det mest hisnande var nog att åka med i Göran Gillingers bil. Rinos registil kan beskrivas som tillbakalutad. Den som har kunskapen och vet vad han vill behöver inte höja rösten. I samband med en kvällsövning på borggården manade han mig muntert att ”gå till handling”. En föredömlig instruktion som jag ändå med svårighet lyckades omsätta då jag i handen höll ett tio kilo tungt medeltidssvärd. Under föreställningarna satt han ofta på sin stol till vänster om publikplatserna, lutad mot stenväggen på Nyköpingshus, och myste i julikvällssolen. 

På torsdag är det premiär för årets upplaga av sommarspelet. Vid detta gästabud kommer Rinos stol att stå tom. ”Minnens I Håtunaleken?” frågade kung Birger. Jag minns framför allt Nyköpings Gästabud och dess mångåriga regissör, en i flera avseenden stor teaterman med ett plirigt leende och vänliga ögon.

Foto: Akira Öberg