När FI och FI går samman,
vem är den lede då?
Och vilken färg får flamman?
Blir summan mer än två?

Det skapas synergier – 
vår bankman är en tjej
med smak för utopier
och grillad luftpastej.

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/skapa-forutsattningar-for-mer-jamstallt-sparande/

Bild: Mostphotos