På fredag hålls ett G7-sammanträde.
Då träffas världseliten för ett prat.
Kan händelsen ge upphov till ett kväde?
Betänk att diskussionen gäller mat.

Istället för att dryfta skörd och såning –
att få gehör för sånt hos en publik
är svårt – jag flyttar pjäsen till den våning
på vilken spelet handlar om musik.

Så långt ifrån tyrann är dominanten.
Hon lyssnar gärna till en munter ters
men också lilla sjuan i diskanten
har mod att skälva i en sista vers.

Låt makten börja jobba på ackord
och hör hur världens ton blir mindre hård.

https://www.gp.se/ekonomi/g7-kallar-till-möte-om-matförsörjningen-1.67401581

Photo: #G7UK