Somliga får fjong
av en krokig stång.
Men en flagga höjande sig rak,
gör den slak.