ARNSTAD; best -en; pl -”er.

allmännare: ahistoriker, engsosse™, splitsåningsman™.

Addendum: Genom en ödets ironi bildar substantivet i enlighet med den tyska grammatiken plural med suffixet -er samt omljud. Kanske inte helt ologiskt med tanke på upphovsmannens fascination för det tyska.