I DN är epiteten konservativ, katolsk nationalist vanligt förekommande. Man hör sällan talas om miljökommunistiska, okristliga gränsförnekare. Om än den senare kategorin rymmer många fler.