Ett samkönat halvblod från Molkom
besätter reklamen med folk som
vill kvadda de små.
Vad tänker de på?
Det borde man fråga en tolk om.