https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/snikna-ex-ministrar-borde-avsta-sina-fallskarmar-e3ac884f/