Genom havets våta dimma
måste amiralen simma
när hans skuta gick på värdegrund.
Amiralen Ankarlund!