En tidlöst vacker, betsad Harpsundseka
förnöjer knoll och tott i lugna vatten.
Ett kungligt nöje vill man inte neka
de allvarsamma mitt i samtidsnatten.

Att Johnson har en utmärkt aktersnurra
är välbekant, men för han sig på hav?
Hur knyter britten knopar? Kan han surra 
ett segel, springa läck och gå i kvav?

Om Boris ror med all sin kraft åt väst
och Magda äter Stilton, vart går båten?
Blir samarbetet gott för värd och gäst?
Ska gasten länsa eller limma nåten?

Det bästa kanske är att gå till botten
med frågan: Vem ska navigera flotten?

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/bGPVbe/boris-johnson-ge-arorna-till-magdalena-andersson

Foto: Twitter/Riksdagen