(Melodi: Elin i Hagen)

Intill en stuga vid Glafsfjordskanten
gick ljuset ner för en värmlandspilt.
Den lille pojken blev bara fyra.
Var höll han hus, gamle Spelmansfanten?
Ni Frödings hjältar, ett liv är spillt!

Snart har ett kvartssekel gått sen mordet
på unge Kevin, hur gick det till
när tvenne bröder fick bära skulden?
Lägg alla Arvikakort på bordet,
se till att juryn är vittnesgill.

Kan domen möjligen ha med hudfärg
att göra, gäller att mörkt är bra?
Finns några regler i offerbridgen?
Vad anser JK är önskvärd budfärg?
Av alla utspel, vad ska man dra?

Det kom en främmande man till orten,
han dränkte Kevin i Dottevik.
Men körs av ingen, trots det, på porten.
När ges det tid att studera korten,
att granska makten och dess etik?

Den har det bra i sin trygga bubbla
och lever gott, tar ett glas Moët
framför kaminen i treplansvillan 
och tycks ha glömt att det går att dubbla
ett straff i bridge för att skipa rätt.

Så spelet fortgår. Vad de behöver 
är än förhanden och fjorton pass
det högsta budet, ställ diagnosen.
Megalomana som jagar klöver,
vad kan det kallas? Låt se i FASS!

https://www.varldenidag.se/nyheter/gw-persson-tror-jag-vet-vem-som-mordade-kevin/repvbo!O8Wv5mMXDoEx2PpFmgTLjQ/