Grannlaga: Att lappa ihop relationen med sina grannländer efter att det egna landet vanstyrts så till den grad att det fått starkt negativa effekter även på intilliggande nationer.