https://www.gp.se/debatt/nimis-är-en-symbol-för-islamofobi-och-bör-brännas-ner-1.56870841