Vithetsnorm: ”Mångubbens benvita glans”, ”Ull-Stina, Kull-Lina, Gull-Fina”, idel vita namn. Exotifieringen av Svartrama Tjärn (Det är där det dansas), förklenandet av Svartrama damm: ”natten och mossan är len”. Olvon?! Den svenska kultur som inte finns är inte desto mindre otäck.