https://www.gp.se/ledare/när-det-är-allvar-är-det-nationalstaten-som-gäller-1.27584472