En Ericsson-stöt i Irak
drog kabel på byggnadens tak
när ledningen sköts
och likströmmen bröts.
Han känner hur linan blir slak.