Tidöpartiernas överenskommelser inom kriminalpolitiken kommer att innebära utmaningar för Kriminalvården.

Fullt av folk i stadens häkten
redan före morgonväkten.
Fångar tvingas dela cellen;
nya kommer fram på kvällen.

Frigör staten mera pengar
får vi råd med våningssängar.
Höjden ökas liksom bredden,
bädden vänds på andra ledden.

Britsar håller bra i längden
åt den stora tukthusmängden.
”Vänta, vårt moderna fängsel
bygger inte mur och stängsel.”

Reformisten rynkar pannan.
”Trängsel råder. Släpp varannan!
Det är vackrast när de rymmer.
Skönt att slippa platsbekymmer.”