En vänlig grönskas rika dräkt
har nyss broderats, med konstfull hand, 
då den rispas i grenen, en barnvåldtäkt. 
Sånt händer numera i Solna ibland.

Då upphör med dansen de glimmande nymfer, 
då tystnar i skog och i park deras sång.
”Vem är det som tillåter att dessa skymfer
kan sättas i verket gång på gång?”

En vecka därefter är händelsen glömd. 
Det händer så mycket av ondo i staden. 
På nyhetsbehag är gärningen tömd
och våldtäktsoffret en i raden.

Ett möte mellan natur och kultur.
Än sen om det skriks, vi hör inte skriet 
bakom vår gated community-mur.
Det viktiga: Lönsamhet på barbariet. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pA7nMG/polisen-utreder-barnvaldtakt-i-solna

Solna Kyrka 1873