Igår i Minnesota, i Minneapolis
kungjordes domen av en hög jurist.
Om rättens beslut tar jag vetgirigt notis.
Vilka är förtjänsterna, finns det någon brist?

George Floyd dog, hans öde är tragiskt.
Därom kan vi alla enas, javisst.
För det fall att fallet ska behandlas lagiskt,
räcker dock ej att kalla nån rasist.

Derek Chauvin är en skurk, tycks de flesta mena.
Gå sakligt tillväga om än det känns trist.
Låt argumenten och inte tron allena
verka som rättstjänare, först som sist.

Tänk om Chauvin, den forne snuten
inte alls är nån chauvinist
utan främmande för den vita struten.
Framtiden får utvisa vem kåren har mist.

Tjugotvå år är inte så länge
om du bara väljer att se det som en frist.
Sätt för varje år en ros på ditt klänge,
vila i nuet, bli buddhist!

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KyQWjM/polisen-derek-chauvin-far-sin-dom-for-att-ha-dodat-george-floyd

Foto: AP