Den genusförskjutande särskrivaren vinner i det långa loppet.