Kvinnorna reser sig mangrant, som en man.
Idiomen våldtar.
Övergreppen begås, förstulet.
Kvinnorna sätter ner foten.
Han försätts på fri fot.
Ett hån är han, liemannen Språket.