https://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-i-det-nya-tankandet-deltar-de-skora-inte-i-sina-egna-liv/