Försvaret tror på allas lika värde.
Vi gör inte skillnad på folk och folk.
Därför förbigår vi gärna den lärde
och utser, med stolthet, en döv till tolk.

Om du är menig eller officer,
i vårt kompani får alla samma grad.
Det villkorslösa kravet om att vara queer,
gäller även chefen för vår regnbågsbrigad.

Hen får i uppgift att skrota marinen.
Ingen ska bli våt, det luktar unket.
Arbetet övertas av genusmaskinen
så snart det reguljära skeppet är sjunket.

Armén är likaledes bortom räddning.
Beväringar ska inte smyga i buskage. 
Viktigast nu är bättre bäddning, 
gulliga tilltal och regnbågskamouflage. 

Flygvapnet får ordern: Sluta skjut! 
Vi inför förbud att flyga von oben
Majoren gör bäst i att spara sitt krut. 
Chilla, kom sen ut ur garderoben. 

Jag hissar regnbågsflaggan, det betyder:
Vi ger oss, här min kapitulation.
För mig är det självklart att alla lyder
den som förintar Sverige som nation.

Nostalgikern kan hävda att det svenska stålet
bet och att vi fruktades vida omkring.
Utrustningsmässigt bör vi ha målet
att allas nosar får en egen ring. 

Vid regnbågens slut står guldet i krukor
och om det skulle ha blivit till sand
så spelar vi ändå på trumpeter och pukor.
En sandlåda är faktiskt också ett land.