Försvaret tror på allas lika värde.
Vi gör inte skillnad på folk och folk.
Därför förbigår vi gärna den lärde
och utser, med stolthet, en döv till tolk.

Om du är menig eller officer,
i vårt kompani får alla samma grad.
Det villkorslösa kravet om att vara queer,
gäller bara chefen för vår regnbågsbrigad.

Hen får i uppgift att skrota marinen.
Ingen ska bli våt, det luktar unket.
Arbetet övertas av genusmaskinen
så snart det reguljära skeppet är sjunket.

Armén är likaledes bortom räddning,
de värnpliktiga ska inte smyga i buskage.
Viktigast nu är bättre bäddning,
gulliga tilltal och regnbågskamouflage.

Flygvapnet får ordern: sluta skjut!
Det blir förbjudet att flyga von oben.
Major, ni gör bäst i att spara ert krut.
Chilla lite och kom ut ur garderoben.

Jag hissar regnbågsflaggan, det betyder:
vi ger oss, här min kapitulation.
För mig är det självklart att alla lyder
den som förintar Sverige som nation.

Nostalgikern kan hävda att det svenska stålet
bet och att vi fruktades vida omkring.
När det gäller materiel bör vi ha målet
att alla inom kort bär en egen nosring.

Vid regnbågens slut står guldet i krukor
och om det skulle ha blivit till sand
så spelar vi ändå på trumpeter och pukor.
En sandlåda är faktiskt också ett land.