Kungen tar i sitt traditionella jultal glädjande nog ställning för en inkluderande svenskhet.