Enligt denna nya doktrin bör Jämställdhetsmyndighetens ledning bestå av sex kvinnor och noll män.

http://www.gp.se/ledare/sonesson-inga-män-i-jämställdhetsmyndighetens-ledning-1.10661069