1) Det är skillnad på folk och folk.
2) DN är en kulturrasistisk tidning.
3) Giftpilar kanske kan vara något för det svenska försvaret.
4) Povel Ramels ”Naturbarn” ska inte vara med i allsångshäftet.