https://www.dn.se/sverige/israels-ambassador-vi-vill-inte-ha-nagra-kontakter-med-sd/