Cementas förfärliga kalkbrott i Slite
kan sannerligen inte anses ringa.
De bör genast betala vite.
En smal sak för oss att åvägabringa.

Är det även möjligt att få till en stängning?
Kanske hänvisa till bronsåldersfynd?
En mer drakonisk åtgärd vore hängning 
av dem som begått en miljömässig synd.

Alla hamnar vid behov under bussen –
det enda som betyder något, fyra procent!
Om det ser ut som fan vid Slussen
i all evighet så må det vara hänt.

Skulle bolaget på Gotland kvotera
cementen så är det av yttersta vikt
att jämställdhet råder mellan kalk och lera.
Rättvisa för jordarter i varje skikt!

Sen får vi låtsas att vi bryr oss om betongen.
God min är viktigast i elakt spel.
Vi har i vår ägo godhetsjetongen
men också privilegiet att göra fel.

Nu tömmer vi den bittra kalken.
Kom ihåg att vi har ingen spärr!
Behövs det så ändrar vi i rättegångsbalken.
Det skadar inte samhällskroppen med några ärr.

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/nWmeen/cementa-forbereder-ransonering

Foto: Gunnar Britse