Cementas förfärliga kalkbrott i Slite
kan verkligen inte anses ringa.
De bör genast betala vite.
Det torde va en smal sak att åvägabringa.

Är det även möjligt att få till en stängning?
Kanske hänvisa till bronsåldersfynd?
En mer drakonisk åtgärd vore hängning 
av dem som begått en miljömässig synd.

Alla hamnar vid behov under bussen –
det enda som betyder något, fyra procent!
Om det ser ut som fan vid Slussen
i evighet så må det va hänt.

Skulle bolaget på Gotland kvotera
cementen så är det av yttersta vikt
att jämställdhet råder mellan kalk och lera.
Rättvisa för jordarter i varje skikt!

Sen får vi låtsas att det gäller betongen.
God min är viktigast i elakt spel.
Vi har i vår ägo godhetsjetongen
men också privilegiet att göra fel.

Nu tömmer vi den bittra kalken.
Kom ihåg att vi har ingen spärr!
Krävs det så ändrar vi i rättegångsbalken.
Det skadar inte samhällskroppen med några ärr.

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/nWmeen/cementa-forbereder-ransonering

Foto: Gunnar Britse